LuBuilding s.r.o.

Váš partner ve stavebnictví

LuBuilding s.r.o. – Lukáš Záhorka

Vážení zákazníci,
mé jméno je Lukáš Záhorka a po ukončení studia oboru pozemní stavitelství v roce 2008 jsem nastoupil do firmy jako technik v oboru dopravních staveb, kde jsem působil 3roky, dále jsem pracoval v tomtéž odvětví již 8 let na pozici stavbyvedoucí.
V roce 2019 jsem založil firmu provádějící převážně základní technickou vybavenost jakou jsou veškeré inženýrské sítě a to kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení vč. pokládky kabelů vysokého i nízkého napětí a plyn. Provádíme i velkoobjemové kanalizace které najdete v sekci reference.
Protože vlastníme velkou techniku jako jsou pásové bagry a auta, tak se zabýváme i prováděním zemních prací jako jsou zakládání staveb, odtěžování zeminy, čističky odpadních vod, drobné demoliční práce, rybníky a v neposlední řadě i lesní cesty a konstrukční vrstvy vozovek.
Mimo zemní a dopravní stavby se věnujeme i pozemnímu stavitelství kde provádíme novostavby a rekonstrukce rodinných domů, rekonstrukce bytových jader, přístavby objektů a opěrné stěny. jako drobnější stavby zařazujeme a rozdělujeme na provádění základových desek a kompletní provádění střech.